annemarie boorsma

ONLINE CURSUS Nederlandse museumcollecties 1800-2023 DEEL I

Een online-cursus van 11 lessen over de geschiedenis en de collecties van Nederlandse musea.

Het Kunstmuseum Den Haag bezit de grootste verzameling Mondriaans ter wereld. Het Kröller-Müller Museum Otterlo heeft na het van Gogh Museum in Amsterdam de grootste verzameling Van Goghs in huis en Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft opvallend veel werk van Surrealisten en toegepaste kunst. Hoe komt dat? De rode draad in deze cursus kunstgeschiedenis van elf lessen is de ontstaansgeschiedenis van museumcollecties. Daarnaast worden talloze werken uit die verschillende collecties getoond en besproken. Aan bod komen museumarchitectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst en toegepaste kunst uit de 19de en 20ste eeuw en de hedendaagse kunst.

Voor het Kunstmuseum Den Haag begon het allemaal in 1851 toen de Vereeniging ter beoefening van de geschiedenis van de stad ’s-Gravenhage werd opgericht en in 1866 met de oprichting van de Vereeniging tot oprichting van een Museum voor Moderne Kunst te ’s-Gravenhage. Deze vereniging verzamelde kunst van ‘hedendaagse kunstenaars’. Dat waren toen veel Haagse Scholers zoals Jozef Israëls, Anton Mauve, Johan Hendrik Weissenbruch en Johannes Bosboom. De collectie is onder meer gehuisvest geweest in de St. Sebastiaansdoelen, het huidige Historisch Museum. In 1935 kwam er een nieuw gebouw: een echte kunsttempel ontworpen door H.P. Berlage. Naast de ‘Haagse School’ behoren werken van impressionisten, expressionisten, symbolisten en Stijl kunstenaars tot de vaste collectie.

De geschiedenis van Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam gaat terug tot 1841, toen Frans Jacob Otto Boijmans zijn kunstcollectie schonk aan de stad Rotterdam. Deze werd eerder ondergebracht in het Schielandhuis. In 1935 werd het huidige Museum Boijmans van Beuningen geopend. Het gebouw wordt nu verbouwd maar de collectie is te bewonderen in het naastgelegen Depot Boymans. Van de Surrealistische kunstenaars worden o.a. Salvador Dali, Max Ernst, Man Ray en René Margritte besproken.

Het Kröller-Müller Museum in Otterlo is genoemd naar Helene Kröller-Müller. Een bijzondere vrouw die ‘moderne’ kunst verzamelde met behulp van kunstpedagoog H.P. Bremmer. In 1938 werd haar museum geopend. De beeldentuin is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de grootste van Europa.

Ook de geschiedenis en de collectie van het Singer Museum te Laren komen aan bod. De kern van de collectie is de verzameling van het echtpaar William en Anna Singer. Zij kochten werken van o.a. kunstenaars die we rekenen tot de school van Barbizon en werk van Gooise kunstenaars. Later is ook veel aangekocht van de Haagse School, Neoimpressionisten, Pointilisten, Kubisten en Geometrisch Abstracten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Het Drents Museum in Assen heeft een bijzondere collectie Nederlandse kunst-en kunstnijverheid ontstaan tussen 1885 en1935 van Art Nouveau kunstenaars als Chris Lebeau, Jan Eissenloeffel en Jan Toorop. Daarnaast valt er veel hedendaagse figuratieve kunst te bewonderen van o.a. Henk Helmantel, Matthijs Röling, Sam Drukker en Barend Blankert. 

Het Van Abbemuseum in Eindhoven bezit een uitgebreide collectie werken van El Lissitzky, maar ook van Pablo Picasso, Wassily Kandinsky en Marc Chagall.

Naast bovengenoemde collecties komen de geschiedenis en de collecties aan bod van het Katwijks Museum in Katwijk, De Fundatie in Zwolle, Museum Kranenburgh in Bergen, de Mesdagcollectie en Panorama Mesdag in Den Haag.

(Cursisten ontvangen een link die verwijst naar een speciale cursistenpagina. Op deze pagina staan alle 11 lessen van ongeveer 1 tot 1 1/2 uur. Op deze cursistenpagina staan ook boekenlijsten, en interessante filmpjes.

Kosten: voor deze onlinecursus betaalt u €110,00

Voor aanmelding en meer informatie, 070-3822130 of   abcurskunst@hotmail.com