annemarie boorsma

Andere activiteiten

Naast het geven van cursussen kunstgeschiedenis heb ik vele jaren culturele activiteiten georganiseerd. Dat deed ik al tijdens mijn studietijd in Leiden aan de Haagse Herengracht. Daar organiseerde ik concerten, tentoonstellingen en lezingen. Werk dat ik voortzette in De Pauwhof te Wassenaar.

Tien jaar lang, vanaf 14 februari 2005, organiseerde ik culturele Valentijnsavonden. Allerlei kunstvormen kwamen aan bod, zolang het maar over de liefde ging. Deze avonden organiseerde ik in het Appeltheater, Theater Branoul, het Amco Theater en in de muziekacademie in Den Haag.

Paula Udondek valentijn

Artikel van Paula Udondek, over de eerste Valentijnsavond. Voor vergroting op afbeelding klikken

Ook de organisatoren van de eerste Valentijnsavond genoten ervan. Eva Boorsma, Roland van Breukelen en Albertine Tjeenk Willink

Sacha Bulthuis gaf een presentatie de eerste Valentijnsavond in het Appeltheater. 14 februari 2005

Op de laatste en tiende Valentijnsavond, 14 februari 2014, las dichteres Edith de Gilde voor uit eigen werk.

Ook Pauline Greidanus was vertegenwoordigd op de laatste en tiende Valentijnsavond op 14 februari 2014. Zij las een passage voor uit een voorlichtingsboekje uit de 19de eeuw.

Ook Caroline Ros met haar Juliet Ros Combo was aanwezig op 14 februari 2014. Ze zong prachtige liefdesliederen

In 2010 trad Mario Auerhaan op tijdens Valentijn als Richard III in Theater Branoul

Dichter Gerrit Vennema trad ook regelmatig op tijdens de Valentijnsavonden.
Astrid Hamel trad in 2012 op in Theater Branoul
Ook Fabian Schrama heeft meerdere keren opgetreden.

Ik heb twee toneelstukken geschreven. Het stuk: “Onsmakelijk verbonden”, geschreven in 2006, bijgewerkt en opgevoerd in 2009/2010. In 2012 schreef ik het stuk: “De dood in de porseleinkast”. Ook opgevoerd in 2012. Beide voorstellingen werden geproduceerd door Toneelgroep Weerschijn.

Wilt u het stuk “Onsmakelijk verbonden” lezen of opvoeren, meer informatie: https://www.toneelcentrale.nl/pages/catalogus.php?ID=5871

Wilt u het stuk “De dood in de porseleinkast” lezen of opvoeren, dan kunt u contact opnemen met mij.

Ensemble van de voorstelling Onsmakelijk Verbonden, 2009
Onsmakelijk verbonden. Hester Kuiper en Huub Versluys

Hester Kuiper en Betty van der Sleen
Mieke Ridder
Onsmakelijk Verbonden. Marette Wils als Trees Boender, ofwel Tante T. Tekening van Bernadet Boorsma
Onsmakelijk verbonden. Clarie Dekker en Marette Wils. Voor een fragment uit het toneelstuk, klik op link
Toneelstuk De dood in de porseleinkast, 2012. Voor een fragment klik op link