annemarie boorsma

Citaten

Mooie, bijzondere, spannende, vreemde, wonderlijke, ontregelende citaten over kunstenaars en van kunstenaars.

Bezoek deze pagina vaker, want er komen regelmatig nieuwe citaten bij.

“Waarom ik alleen maar landschappen schilder? Omdat ik nog nooit een boom heb horen klagen dat het niet gelijkend was.” Winston Churchill

“Als kunst goede propaganda wordt, is het altijd slechte kunst.” Harry Mulisch

“Ik kan niet het feit veranderen dat mijn schilderijen niet verkopen. Maar de tijd zal komen dat mensen zullen erkennen dat zij meer waard zijn dan de waarde van de verf die ik heb gebruikt in het schilderij.” Vincent van Gogh

“Elk groot kunstwerk openbaart vanzelf de problematiek van het menselijk bestaan.” Gerard Reve

“Overdrijf het essentiële, laat het voor de hand liggende vaag.” Vincent van Gogh

“Men schildert met het hoofd, niet met de handen.” Michelangelo

“Ik zag een engel in het marmer en beeldhouwde tot ik hem bevrijdde.” Michelangelo

“Abstracte kunst bestaat niet. Je moet altijd ergens van uitgaan. Later kun je alle sporen van de werkelijkheid uitwissen.” Pablo Picasso

“Kunst onderscheidt zich van de natuur door haar begrenzing. Betekenis is uitsluitend mogelijk binnen grenzen. Kunst begint bij de lijst.” Harry Mulisch

“Je moet je geest meubileren, en dat vind ik ook. Het heeft zin om een boek te lezen, om schilderijen te bekijken, naar concerten te gaan, naar mensen te luisteren. Op de bank hangen, effe helemaal niks, dat leidt ook tot niks. Je hoofd wordt op den duur een kamer met alleen een leeg verfblik erin”. Yvonne Kroonenberg citeert haar vader. (NCR 17/18 mei 2014)

“Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan”, Albert Camus

“Beeldhouwkunst: de kunst om het overbodige materiaal te verwijderen”, Michelangelo

“Als ik wist wat kunst was, zou ik het voor mij houden”, Pablo Picasso

“Kunst leert ons niets, behalve de betekenis van het leven”, Henry Miller

“Ik schilder niet volgens een idee, want ideëen zijn waardeloos. Ik wil alleen maar lekker verven; ik ben toch immers een gewone jongen en al die flauwekul van kunst en hogere ideëen kan me gestolen worden”, Jan Cremer

Ik denk dat elke kunstenaar zich wel enigszins mislukt zal voelen. Omdat hij zelf wel weet, of ongeveer weet, wat hij had gewild.” Remco Campert, 1980

In de kunst moet je altijd een beetje hoger mikken dan je misschien treft.”  Giacomo Manzú

De waarachtige kunstenaar ontdekt, ook in het uiterlijk zeer alledaagse, het onalledaagse, het bijzondere.” Hendrik Marsman

Je moet van een bepaalde gedachte bezeten zijn om er waarachtige kunst van te kunnen maken.” Annie Romein-Verschoor, Vrouwenspiegel, 1936

Kunst is een leugen die ons in staat stelt de waarheid te herkennen.” Pablo Picasso

Kunst is geen papje, geen snoepje waarvoor je alleen je bek hoeft open te doen. Het is vooral een kwestie van aandacht en geconcentreerde energie.”  Hugo Claus

Wat zo in doorsnee lelijk genoemd wordt, kan in de kunst een grote schoonheid krijgen.”  Auguste Rodin

Het is de taak van de kunstenaar om de zon te scheppen wanneer deze er niet is.” Romain Rolland

Schoonheid is overal.” Fernand Léger

Het duurt twintig jaar voor je van de ene dag op de andere beroemd wordt.” Eddie Cantor

Een kunstwerk is het unieke product van een uniek temperament. Haar schoonheid komt voort uit het feit dat de maker is wat hij is… Zodra een kunstenaar gaat letten op wat anderen willen en aan die vraag probeert te voldoen, is hij niet langer een kunstenaar.” Oscar Wilde

Men houdt niet op kunstenaar te zijn omdat men wel eens wat slechts maakt, maar men is het niet meer op het moment dat men risico’s begint te vermijden.” Heinrich Böll

Een kunstenaar is iemand die dingen maakt die mensen niet nodig hebben, omdat hij, om de een of andere reden, gelooft dat het een goed idee is om ze hen te geven.” Andy Warhol

Sommige kunstwerken wachten op ons en blijven lang onbegrepen omdat ze antwoorden geven op vragen die nog niet worden gesteld- want vragen komen vaak pas veel later dan de antwoorden.” Oscar Wilde

De kunst is vrij in de toepassing van haar middelen, maar gebonden aan haar eigen wetten en ook aan niets anders dan aan haar eigen wetten.” Theo van Doesburg

Kunst maakt duidelijk wat de essentie van het leven is. ” Arthur Schopenhauer

Achter de veranderlijke vormen van de natuur ligt een onveranderlijke, zuivere werkelijkheid. ” Piet Mondriaan

Zonder traditie is de kunst een kudde schapen; zonder vernieuwing: een lijk.” Winston Churchill

Kunst kent geen compromis, terwijl het leven er vol van is.” Günter Grass

Ik geloof minder in de kunst dan in de mens. Ieder mens onthult zichzelf: vaak in de kunst.” Laslo Moholy-Nagy

Laat ons proberen de kunst in het leven te brengen en het leven in de kunst.” Daniel Stern

Kunst is veel minder belangrijk dan het leven, maar wat zou het leven armzalig zijn zonder kunst.” Robert Motherwell

“Kunst is zo helder en duidelijk, dat niemand het begrijpt. ” Karl Kraus

Een kunstenaar is iemand die zijn eigen subjectieve indrukken verwerkt en weet hoe hij daar een algemene, objectieve betekenis in kan vinden- en hoe hij die uit kan drukken in een vorm die overtuigt.” Maxim Gorki

De kunst begint eerst daar, waar de nabootsing eindigt.” Oscar Wilde

Alle kunst is volkomen nutteloos. Oscar Wilde

Je ziet me niet omdat ik achter je sta.” Guus Kuijer

Je kunt alleen iets goeds maken als er iets is dat je van binnen in beweging brengt.” Graham Sutherland

Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal. ” Albert Einstein

Een kunstenaar is het medium tussen zijn fantasieën en de wereld.” Federico Fellini

Je moet leren wat er te leren valt en dan je eigen weg gaan.” George Friedrich Händel

Ik zeg niet dat een kunstenaar moet lijden, maar het leven moet wel door hem heen zijn gegaan; onder de huid van het schilderij moet je het hart voelen kloppen.” Corneille

Geloof alleen in wat een kunstenaar doet, niet in wat hij over zijn werk zegt.” David Hockney

De weg die naar eenvoud leidt is hard werken, maar van dat harde werken mag niets te merken zijn.” Arthur Rubinstein 

We moeten de kunst vergeten en schoonheid realiseren.” Piet Mondriaan

Een criticus is een kip die kakelt wanneer anderen leggen.” Giovanni Guareschi

Critici zijn als eunuchen in een harem: ze weten hoe je het moet doen, ze zien dagelijks hoe je het doet, maar ze zijn niet in staat het zelf te doen.” Brendan Behan

Kunst moet nooit proberen populair te zijn; het publiek moet proberen kunstzinnig te worden.” Oscar Wilde

Zien begint met respect voor de ander, voor wat hij maakt en met de behoefte om mee te leven, zijn werk vragend te benaderen. Zien is een levenshouding-de rest is plaatjes kijken. ” Willem Sandberg

Elke keer als ik een portret schilder, raak ik een vriend kwijt.” John Singer Sargent

Leren zien is een kunst die moeilijk te leren is en een langdurige studie vergt.” Edmond de Goncourt

“Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk… dat is de echte werkelijkheid.” Artistoteles

“Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien.” Jonathan Swift

“Echte kunst is in staat ons zenuwachtig te maken.” Susan Sontag

“In het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw beginnen.” Louis Couperus

“Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven.” Sir John Lubbock

“Eén van de sterkste motieven die de mens naar kunst en wetenschap leidde is de ontsnapping aan het alledaagse.” Albert Einstein

“Elk groot kunstwerk openbaart vanzelf de problematiek van het menselijk bestaan.” Gerard Reve

“Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst.” Leonardo da Vinci

“Overdrijf het essentiële, laat het voor de hand liggende vaag.” Vincent van Gogh

“Ik kan niet het feit veranderen dat mijn schilderijen niet verkopen. Maar de tijd zal komen dat mensen zullen erkennen dat zij meer waard zijn dan de waarde van de verf die ik heb gebruikt in het schilderij.” Vincent van Gogh

“Rembrandt is zo diep mysterieus dat hij dingen zegt waarvoor geen woorden in welke taal dan ook zijn.” Vincent van Gogh

“Van Gogh heeft het geheim van het leven geraakt. En dat was bij Rembrandt ook zo.” Karel Appel

“Schilderen en schrijven, takken van één boom en die boom ben ik.” Armando

“Mijn schilderijen gelijken in het begin nooit op de modellen, maar na een tijdje gaan de modellen op de schilderijen lijken.” Pablo Picasso

“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.” Pablo Picasso

“Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom.” Vincent van Gogh

Terug naar Homepagina/Cursusoverzicht, klik hier