annemarie boorsma

Lezing Bauhaus

 

nederland ⇄ bauhaus – pioniers van een nieuwe wereld

Donderdagochtend 9 mei 2019 

Vrijdagochtend 10 mei 2019

In 2019 is het honderd jaar geleden dat het Bauhaus in het Duitse Weimar door architect Walter Gropius werd opgericht. Deze kunstacademie heeft een enorme invloed uitgeoefend op de moderne kunst. In het Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam is van 9 februari tot 26 mei 2019 een tentoonstelling te zien met schilderijen, meubels, keramiek, textiel, foto’s, typografie en architectuur over de wisselwerking tussen Nederland en Bauhaus.

De docenten van het Bauhaus hadden een totaal nieuwe kijk op lesmethodes en werkten aanvankelijk expressionistisch met een vleugje spiritualiteit. Johannes Itten is daar een goed voorbeeld van. Onder invloed van de Stijl-oprichter Theo van Doesburg richtte het Bauhaus zich steeds meer op functioneel modern design. Al vóór de oprichting van Bauhaus en De Stijl, waren de Nederlandse kunstenaars H.P. Berlage, Mathieu Lauweriks en Johan Thorn Prikker lid van de Deutsche Werkbund (opgericht in 1907). De Werkbund was net als zijn Britse voorganger, de Arts and Craftsmovenement, een grote voorstander van de samenwerking tussen kunstenaars, architecten en vormgevers.

Naast Johannes Itten maakten kunstenaars als Paul Klee, Wassily Kandinsky, László Moholy-Nagy en Oscar Schlemmer deel uit van het lerarenkorps. In 1925 verhuisde het Bauhaus naar Dessau en in 1933 naar Berlijn. In dat zelfde jaar wordt de school door de nazi’s gesloten. Een dertigtal studenten en docenten zal naar Nederland vertrekken, waar ze zich weer gingen richten op het onderwijs en ontwerpen voor industrie maakten.

Datum/ Tijd: donderdag 9 mei 2019 in het Amco Theater, Burgemeester Feithplein 97 te Voorburg van 10.00 tot 11.00 uur, en

vrijdag 10 mei 2019 in Theater Branoul, Maliestraat 12 te Den Haag, ook van 10.00 tot 11.00 uur.

Toegang: € 12,50, bedrag graag overmaken op banknummer: NL29 INGB 0003749227

Aanmelden:  abcurskunst@hotmail.com, of 070-3822130